Basistraining Oplossingsgericht werken

Deelnemers maken kennis met de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken. De nadruk ligt op de basishouding: een vragende, niet weten houding met focus op de toekomst. Deelnemers maken kennis met een aantal oplossingsgerichte technieken voor gespreksvoering. Deelnemers oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen.

De training bestaat uit 2 dagdelen, uitgevoerd op 1 trainingsdag.

7 uur contacturen

1 uur zelfstudie, waarvan:
– Opdracht vooraf: 20 min
– Lezen van de theorie in de reader. 7 pagina’s = 35 min (Reader wordt vooraf digitaal toegestuurd)
–  5 min: Kijken van video oplossingsgerichte benadering:

https://www.youtube.com/watch?v=JX2FnFUqLMo&list=PLCD9_J0qKeSvvGRtYkcLzZghbldXRKItb&index=7

Huiswerk achteraf:

 • een dag zonder adviezen
  aan de slag met de doelen die werkers gemaakt hebben aan einde van de trainingsdag.
  In teamoverleg nabespreken hoe dit is gegaan

 

Na deze training

 • Weten deelnemers wat het verschil is tussen een probleemgerichte en de oplossingsgerichte benadering.
 • Kennen deelnemers de basisprincipes van het oplossingsgericht werken.
 • Weten deelnemers hoe de vraaggerichte basishouding bijdraagt aan het opbouwen van een goede werkrelatie met cliënten.
 • Weten deelnemers hoe zij een gesprek kunnen draaien van zorgen naar krachten.
 • Hebben deelnemers zelf ervaren wat het stellen van oplossingsgerichte vragen oplevert
 • Hebben deelnemers geoefend in het voeren van een oplossingsgericht gesprek.
 • Kunnen deelnemers diverse oplossingsgerichte gesprekstechnieken toepassen.
 • Hebben deelnemers hun vaardigheid in het hanteren van oplossingsgerichte gesprekstechnieken vergroot.
 • Hebben deelnemers kennis gemaakt met de drie voorwaarden voor motivatie volgens de self-determination theory van Deci en Ryan (2000).
 • Hebben deelnemers gereflecteerd op het thema motivatie in een moeilijke casus
Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.