Ambulante begeleiding

Het doel van de ambulante begeleiding bij TOP Groep is het aanleren en versterken van sociale, cognitieve- en werknemersvaardigheden, zodat de deelnemer zijn of haar persoonlijke doelen kan realiseren.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen die problemen ervaren op één of meer leefgebieden.

Werkwijze
Door de individuele karakter van de begeleiding is het aanbod volledig op maat. Dit geldt naast de inhoud ook voor de duur en de intensiteit van de begeleiding, waarbij de wensen en doelen van de deelnemer altijd centraal staan. De deelnemer krijgt actieve coaching, begeleiding en ondersteuning in de praktijk waarbij de reeds aanwezige kwaliteiten worden bekrachtigd en de ontbrekende vaardigheden worden aangeleerd. Dit heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid, gedrag en het zelfvertrou­wen van de deelnemer.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.