Jobcoaching

Het doel is om de kandidaat (beter) in staat te stellen om invulling te geven aan de taken die horen bij het vinden en het behouden van vrijwilligerswerk, dagbesteding, opleiding of werk.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen die moeite hebben om zelfstandig de stap richting passende dagbesteding, opleiding of werk te maken.

Werkwijze
In de eerste fase van het traject maakt de jobcoach samen met de deelnemer inzichtelijk wat passend is bij de wensen, kwaliteiten, ervaring en niveau van de deelnemer. Door gebruik te maken van evidence based trainingstechnieken en expliciet aan­dacht te besteden aan de reeds aanwezige kwaliteiten van de kandidaat worden ontbrekende werknemersvaardigheden aangeleerd. De kandidaat krijgt de kans om succeservaringen op te doen in een veilige omge­ving, waardoor de drempel wordt verlaagd om deze vaardigheden ook elders in te zetten. Door deze belangrijke vaardigheden steeds opnieuw te oefenen in de eigen context van de kandidaat, worden ze eigen ge­maakt en is de kandidaat in staat om ze (automatisch) in te zetten in belangrijke en lastige situaties. Dit heeft een positief effect op zijn motivatie, zelfredzaamheid, toekomstperspectief en zelfvertrouwen.

De fase hierna heeft als doel om geleerde vaardigheden toe te passen en te toetsen in de praktijk. Tijdens deze praktijktraining krijgt de kandidaat actieve coaching, begeleiding en ondersteuning waarbij de getoonde vaardigheden worden bekrachtigd en de gesignaleerde vaardigheidstekorten worden aangeleerd.

Gedurende deze fase wordt verder aandacht gegeven aan de reeds bekende wensen met betrekking tot de toekomstige participatie. Door gebruik te maken van een individuele en vraaggerichte benadering staat de wens van de kandidaat centraal, waarbij gekeken wordt naar wat haalbaar is. Samen met de jobcoach wordt een start gemaakt met het praktijkgedeelte. Dit kan bestaan uit verschillende onderdelen, op basis van individuele doelen. Voorbeelden hiervan zijn: opbouwen van dagritme, arbeidsgewenning, belastbaarheid en ontwikkeling van de werknemersvaardigheden.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.