Cliënten

Het verhaal van Bilal

In 2013 stond ik op een punt dat ik veel dingen niet meer zag zitten.
Verschillende dingen zaten tegen waardoor ik serieuze zaken niet meer serieus nam. Hierdoor had ik bv ook geen aandacht meer voor o.a. belangrijke financiële zaken. Ik ben toen bij Top Groep beland. Hier werd ik begeleid door Barry Dijks. Ook de eerste trajecten hier nam ik niet heel serieus. Nu iets meer als er jaar later heb ik heel veel geleerd en kijk ik heel anders tegen dingen aan zoals ik toen deed. Ik weet nu beter met dingen om te gaan. Ik luister en ik overleg. Ik voel me beter en zit lekkerder in mijn vel. Bij Top Groep hebben ze mijn ogen geopend. Vooral Barry! Barry is voor mij meer dan een hulp verlener. Dankzij hem sta ik nu waar ik nu sta en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor!

Bilal heeft deelgenomen aan project De Boei

Het verhaal van Justin

ik heb niet zo heel veel tekst, ben niet zo goed in stukjes schrijven. Heb wel paar kleine stukjes:
De trainer heeft mij geholpen om over de drempel te komen en daadwerkelijk die ene stap durven te zetten.
Ondanks alles heeft hij het vertrouwen in mij houden

Justin heeft deelgenomen aan project De Boei

Moeder van Justin

Hij heeft mij zelf in vertrouwen genomen over de moeilijke periode in zijn leven en dat was best wel moeilijk. Voor hem maar zeker ook voor ons. Vragen van hoe kan ik hem helpen en wil hij geholpen worden waren steeds in mijn gedachten. Gelukkig is dat nu allemaal voorbij en is volgens mij de rust in Justin weer terug. Hij heeft in de trainer van TOP een goede begeleider gevonden, die hem met raad en daad terzijde stond. Die samen met hem naar bedrijven fietste en op hem wachtte als hij een sollicitatieformulier moest brengen. Hij bleef Justin pushen en met zeer goede resultaat. Langzamerhand zagen we Justin weer veranderen in de Justin die we kenden, die weer open stond voor anderen. En nu Justin weer regelmaat in zijn leven heeft gekregen ook mede door dat hij werk heeft is alles weer in orde, denk en hoop ik.

Justin heeft deelgenomen aan project De Boei

Het verhaal van Kenneth

Ik ben naar TOPGROEP gegaan met 1 doel. Na een aantal gesprekken kreeg ik een paar doelen bij. Sommige van deze doelen zijn behaald of ben ik nu nog mee bezig, maar het belangrijkste is dat er nu vordering in zit. Ook heb ik dingen ontdekt over mijzelf die ik voor de tijd niet wist. Zijnde het voor het goede of voor het slechte. Over de gesprekken zelf heb ik meer positieve dan negatieve punten. Mijn contactpersoon had goeie vragen en luisterde en begreep ook alles goed. Alleen zat hij wel af en toe over 1 of 2 punten door te zeuren. Al met al is mijn ervaring met TOPGROEP een goeie en nuttige ervaring geweest.

Kenneth heeft deelgenomen aan het project de Boei

Het verhaal van Kevin

Ik vond de samenwerking met de trainer prettig en vond de training goed. Ik zie nu in dat mijn leven voor dit traject niet goed ging en ik heb mijn best moeten doen om dit te veranderen. Ik vind zelf dat dit goed gelukt is. Vroeger zette ik alleen door bij de dingen die ik leuk vond. Ik heb nu geleerd om ook door te zetten bij minder leuke dingen (zoals mijn huidige baan).Voor mijn gevoel heb ik door mijn nieuwe dagritme meer energie en dat vind ik prettig. De trainer heeft mij in het begin behoorlijk achter mijn kont aan gezeten. Dit vond ik niet altijd even leuk, maar ik werd er wel door gemotiveerd om dingen anders aan te pakken. Dat gaat nu redelijk goed. De trainer liet mijzelf ervaren wat de consequenties van mijn keuzes waren, daardoor kreeg ik het gevoel dat het ook mijn keuzes waren. Ik ben best wel trots op mezelf dat ik weer een ritme heb en al bijna 6 maanden aan het werk ben. Dit had ik vorig jaar niet kunnen bedenken.

Kevin heeft deelgenomen aan project De Boei

Het verhaal van Tarik

Tarik zat in de eerste groep. Een jaar geleden zwierf hij nog rond. Sliep dan hier, dan daar, had geen werk, alleen maar problemen en schulden. Tarik was ooit een goede leerling. Hij deed de HAVO, maar omdat hij te weinig deed stapte hij over naar het VMBO; eerst de theoretische, na een tijdje de beroepsgerichte leerweg. Hij haalde zijn diploma maar op het ROC ging het mis. Verkeerde vrienden, zegt hij nu. Met een paar vrienden pleegde hij een overval, ze gebruikten geweld. Ze werden gepakt. Anderhalf jaar zat hij vast. Toen hij weer vrij was ontmoette hij een vriend van vroeger met een diploma en een goede baan. Wat ben je aan het doen man, zei die vriend. Zo kan het toch niet verder? Tarik besefte dat hij gelijk had. Hij meldde zich voor een uitkering. René Giesen, jongerenadviseur bij het jongerenloket vertelde hem dat hij die niet zomaar kreeg. René stelde hem veel vragen. Over zijn opleiding, waar hij woonde, of hij schulden had, of andere problemen. Tarik vertelde alles. En tot zijn verbazing werd hij niet weggestuurd, maar werd er een plan gemaakt. De vier weken training en begeleiding van de TOP Groep vielen hem zwaar tegen. Hij had zelf al problemen en nu hoorde hij ook nog de ellende van anderen. Het fokte hem op. De trainer, had het wel door. Hij kreeg de tweede dag al individuele begeleiding. “Die gast praatte over van alles met me. Dat hielp”. Na een paar dagen kwam het hoge woord eruit: dat hij zijn ouders miste, dat hij naar huis wilde. Maar dat hij ze niet onder ogen durfde komen. Niet na alles wat hij fout gedaan had. Want dat was wel wat hij inmiddels inzag. Dat het allemaal zijn eigen schuld was. Er viel niemand iets te verwijten. De trainer benadrukte dat hij het altijd kon proberen. Misschien waren zijn ouders wel blij als ze hem zagen. En wat kon er nou gebeuren als hij naar ze toeging? Ze konden de deur dichtgooien, maar erger dan nu werd het daar niet mee. Ze oefenden de ontmoeting. Wat hij zou kunnen zeggen, hoe hij zou kijken, wat hij zou vragen. In de derde week van de training trok hij de stoute schoenen aan. Hij belde aan bij zijn ouders. Hij mocht binnen komen. Er werd gepraat. Hij mocht blijven. Sindsdien woont Tarik weer thuis. Hij geniet van de kookkunst van zijn moeder, hij helpt mee waar hij maar kan, hij waagt het niet het weer te verpesten. Een HBO-opleiding in plaats van een zwervend bestaan Na de training had Tarik twee weken lang niets te doen. Dat was moeilijk voor hem. Het ritme van de voorgaande weken had hem goed gedaan. Hij was moe geweest van het werken en het sporten, van alles wat hij leerde. Nu viel hij in een gat. Gelukkig greep Denise van Dinteren, bemiddelaar bij bureau Uitzicht in. Tijdens de training had zij met hem zijn mogelijkheden en wensen in kaart gebracht. Hij wilde het jongerenwerk in. Hij kon goed leren, het liefst zou hij de HBO maatschappelijk werk gaan doen. Om de periode tot september te overbruggen zou hij graag stage lopen of werken in een buurthuis of zo. Na twee weken had Denise het voor elkaar. Tarik kreeg een leerbaan in een jongerencentrum voor jongeren van acht tot achttien jaar. Hij werkt tweeëndertig uur per week met behoud van uitkering. Zijn belangrijkste taak is het verzorgen van de publiciteit van het centrum. Ook staat hij achter de bar tijdens de inloopuren. Hij vindt het er geweldig. Binnenkort doet hij toelatingsexamen voor het HBO. Hij is er van overtuigd dat hij het haalt. Ook ik kan goed leren weet je. Dat heb ik van mijn moeder.

Tarik heeft deelgenomen aan project Kies voor Jezelf

Het verhaal van Duke

Het belangrijkste wat ik uit het hele traject naar voren wil halen, is het feit dat ik mij gehoord voelde en het gevoel had dat er serieus naar mijn verhaal werd geluisterd. Naast de serieuze kant, was het ook gewoon gezellig om na een sessie, (soms zelfs tijdens) even af te dwalen en over voetbal of andere randzaken te praten. Verder wil ik vermelden dat de trainer een fijne informele sfeer creëerde waarin ik mij al gauw prettig voelde, hierdoor ben ik makkelijk mijn verhaal gaan doen (een beginnende vertrouwensbasis was er vrij snel). Ook de appjes van hoe is het? en hoe staan de zaken ervoor? hebben hieraan bijgedragen. Tevens werd ik hier door middel van tips en opdrachten gestimuleerd om aan mijzelf te gaan werken, om de stap te maken en het gesprek aan te gaan met een psycholoog. Daarbij was het prettig dat de trainer fungeerde als tussenpersoon in gesprekken en bemiddelingen met de gemeente, dit heeft een rustigere sfeer gecreëerd tussen mij en de medewerkers van de gemeente Zevenaar. Ook zorgde dit voor opheldering en duidelijkheid omtrent de problemen rondom mijn persoon, waardoor ik vanaf dat moment anders benaderd werd.

Duke heeft deelgenomen aan het project de Boei