Sad teenager boy worried inside a car

Justitiële gedragsinterventie

TOP Groep werkt sinds 2004 in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. Jaarlijks trainen en begeleiden onze 60 medewerkers ruim 500 jongeren tijdens hun leerstraf. TOP is marktleider  in Nederland op het gebied van Erkende Justitiële Gedragsinterventies.

Tools4U
Tools4u is een Justitiële Gedragsinterventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer delicten hebben gepleegd. Tools4u beoogt het risico op crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale en cognitieve vaardigheden. Er is ook een plusvariant, waarin de ouders betrokken worden om vaardigheden van op het gebied van monitoring en het oplossen van problemen te versterken.

Lees meer
TACt Regulier
TACt Regulier is een Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een IQ>85, die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. TACt beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole en het verhogen van het niveau van moreel redeneren.

Lees meer
TACt Plus
TACt Plus is een Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een LVB (IQ 50-85), die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. TACt Plus beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden in combinatie met Morele Regels en het aanleren van cognitieve zelfcontrole.

Lees meer
So Cool
So-Cool is een individuele Justitiële Gedragsinterventie voor jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar (met uitloop naar 23 jaar), met een IQ van 50-85, een gemiddeld risico op recidive en tekorten vertonen in de sociale probleemoplossings-vaardigheden. So-Cool is de afkorting van Sociaal Cognitieve Oplossingen Leren. Er zijn twee varianten: de So-Cool regulier en So Cool verlengd.

Lees meer