Onze visie en werkwijze

Onze visie
Maatschappelijke participatie betekent voor ons wezenlijk onderdeel uitmaken van de maatschappij waarin je leeft. Waar van jonge mensen wordt verwacht dat ze naar school gaan en zich breed ontwikkelen binnen de grenzen van de wet, verwachten we van volwassenen dat zij een rechtstreekse waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit geeft persoonlijke zingeving, voorkomt ziekte en geeft plezier in het leven. Dit kan met betaald of onbetaald werk. Voor mensen die vastlopen of enige tijd geleden al vastgelopen zijn biedt de TOP Groep motiverende en activerende ondersteuning. Dit doen wij in de vorm van training en begeleiding. Bij chronische belemmeringen begeleiden wij mensen lang en intensief. Wij weten hoe belangrijk het is voor een cliënt en voor de maatschappij om ergens onderdeel van uit te maken.

Hoe werken wij
Wij geloven dat zorg niet in hokjes past, geen cliënt, instelling of school is immers hetzelfde. Daarom zijn onze trainingen en begeleidingstrajecten altijd persoonlijk en op maat. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen in plaats van naar beperkingen. TOP Groep ontzorgt gemeenten en justitie door het leveren van de juiste expertise, en geeft begeleiders en opdrachtgevers een centrale rol in de begeleiding. Goede communicatie en een nauwe samenwerking zien we dan ook als het fundament voor een succesvol traject.

De kwaliteit van onze producten heeft onze grootste aandacht. TOP Groep is op de hoogte van actuele ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en blijft daarbij continue kritisch naar haar eigen optreden. Hierdoor zijn we nog beter in staat om ons aanbod aan te laten sluiten op de wensen van onze opdrachtgevers.

Hieronder het overzicht van trainingen en begeleidingstrajecten die de TOP Groep aanbiedt. Klik op de training voor meer informatie.

Gemeenten

  

  

Justitie

 

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Wilt u meer informatie over onze manier van denken en doen? Neem dan contact met ons op! Wij wisselen graag met u van gedachten over de laatste ontwikkelingen in de zorg.