Time of Your Life

Time of Your Life is een proeftuin dat onderdeel uitmaakt van Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit mooie project wordt uitgevoerd met onze samenwerkingspartners; Experticecentrum William Schrikker Groep (projectleiding en kenniscentrum), MVO Solutions (arbeidsbemiddeling) en Workbookers (app-ontwikkelaar).

Doel
Het project Time of Your Life is ingericht met als doel om binnen anderhalf jaar 100 jongeren te ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van een maatschappelijke diensttijd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de participatie van deze jongeren aan de maatschappij en worden kansen voor hen gecreëerd op het halen van een diploma en het vinden van betaald werk. Daarnaast wordt er beoogd om kennis te verzamelen en te verspreiden met betrekking tot de wijze waarop de maatschappelijke diensttijd kan worden ingericht om ook succesvol te kunnen worden uitgevoerd door deze specifieke groep kwetsbare jongeren. Deze kennis zal worden we gebundeld in een advies aan het Ministerie van VWS en ZON-MW.

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd tussen 16 en 23 jaar zonder startkwalificatie in het hele land.

Werkwijze
Binnen Time of Your Life is vanaf de start van het traject aandacht voor de jongere. Waar droomt hij of zij van? Wat wil de jongere bereiken en wat zijn of haar talenten?

Het aanbod van Time of Your Life is heel laagdrempelig en persoonlijk. De jongere staat altijd centraal waarbij we heel nauw aansluiten bij hun (onuitgesproken) wensen en doelen. De jongeren krijgen de kans om middels erkende gedragstrainingen hun sociale, cognitieve- en werknemersvaardigheden te vergroten en daardoor hun mogelijkheden te vergroten op het behalen van een diploma en/of een betaalde baan. Hierbij laten wij ons adviseren door andere jongeren, die door getraind worden als adviesvangers. Na het trainingsonderdeel matchen we de jongere met de organisaties van hun voorkeur waar ze in de praktijk de geleerde vaardigheden kunnen toepassen onder de begeleiding van onze coaches. Het praktijkgedeelte is tevens laagdrempelig en volledig op maat, waarbij jongere meestal voor een paar uurtjes in de week aan de slag gaat.

Het traject wordt afgesloten door de jongere met alle betrokkenen in het zonnetje te zetten en te bedanken voor zijn of haar inzet. De jongere ontvangt na afloop van het traject een certificaat en een tegoedbon.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.