Time of Your Life

In Time of Your Life (TOYL) worden jongeren begeleid bij het uitvoeren van een Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Er wordt samen met een coach gekeken naar de wensen en dromen van de jongere. In de Proeftuin van het project hebben we 100 jongeren zonder startkwalificatie begeleid tijdens hun MDT en getraind in sociale- en cognitieve vaardigheden. Juist vanwege de onbekendheid van een MDT was het even zoeken, maar het bood ook weer kansen om hier samen met de jongeren een invulling aan te geven en dat dat is gelukt!

Er is samen gedroomd, er is veel moois gerealiseerd, jongeren hebben een waardevolle maatschappelijke bijdrage geleverd. En wij zijn nog dankbaarder dat we nu 500 jongeren mogen begeleiden met een vervolg van TOYL en super trots op de jongeren die hier aan meedoen.

Wat is een Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

De Maatschappelijke Diensttijd is vanuit de overheid opgezet om jongeren mee te laten doen in de samenleving. Jongeren die bijvoorbeeld de middelbare school verlaten, hebben vaak geen perspectief of motivatie om uit te zoeken waar zij goed in zijn. De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans hun talenten in te zetten en te ontwikkelen waarbij zij ook iets teruggeven aan de samenleving. Zo werken zij aan hun cv en toekomstperspectief, maar dragen zij ook hun steentje bij.

Time of Your Life is een project binnen de MDT die voor deze kwetsbare jongeren coaching biedt en zoekt naar een passende plek voor hun MDT in de buurt.
Bijvoorbeeld: een thuiszitter gaat als vrijwilliger aan de slag bij een sportschool in de buurt. Of: een jongere in een Justitiële Instelling gaat aan de slag als ervaringsdeskundige en denkt mee over de aanpak rondom jongerenbegeleiding.

Voor wie is Time of Your Life?

Time of Your Life is er voor de jongere met een droom, maar die een duwtje in de rug nodig heeft om deze te verwezenlijken. Voor de jongere die niet weet wat hij wil in het leven, het niet lukt om werk, een opleiding of een leuke dagbestding te vinden. Of ze nu in een gesloten instelling zitten, thuis wonen of in een pleeggezin, alle (kwetsbare) jongeren kunnen meedoen.

Hoe werkt Time of Your Life?

De methodiek van Time of Your Life hebben we opgemaakt in een handige infographic. Hieronder staat onze methodiek uitgebreid beschreven (klik voor groot).

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.