professionals

Trainingen professionals

HouVast
Het doel van HouVast is om langdurige ondersteuning te bieden aan gezinnen, van ouder(s) met een LVB, zodat de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen op lange termijn gewaarborgd kunnen worden.

Lees meer
Time-management Maximaal Productief
Het doel van deze training is het pro-actief plannen en prioriteren, zodat men te allen tijde het overzicht weet te behouden.

Lees meer
Herstelprogramma
Een (HER)STEL-traject is een combinatie van persoonlijke coaching, gedragstraining en lichaamsbeweging, om balans te vinden en het proces van natuurlijk ontwikkeling weer te hertstellen. Beweging, ervaringsleren en zelfonderzoek vormen de basis van dit traject.

Lees meer
Ethiek in de zorg
Het doel van deze training is om te leren morele keuzes te herkennen, in staat te zijn om ze te analyseren, oplossingen te bedenken en ze uit te voeren. Dit geldt zowel voor het werk met cliënten als in de relatie tot de organisatie waar men werkzaam is.

Lees meer
Cognitieve- en sociale vaardigheden (train de trainer)
Deze training heeft als doel om de professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en justitie op te leiden tot trainer Cognitieve- en Sociale vaardigheden, zodat ze in staat zijn om deze erkende individuele training op maat te kunnen verzorgen.

Lees meer
Agressie controle (train de trainer)
Deze training heeft als doel om de professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en justitie op te leiden tot trainer Agressie Controle, zodat ze in staat zijn om deze individuele training op maat te kunnen verzorgen.

Lees meer
HKZ-persoonscertificering
Het doel van deze training is om de Zzp’ers die werkzaam zijn in zorg en welzijn voor te bereiden om op eigen kracht het HKZ certificaat te behalen. Hierbij is onderscheid te maken in twee varianten, namelijk; Basismodule en Basismodule Plus.

Lees meer
Veiligheidsduur in de zorg
Het doel van deze training is om de veiligheidscultuur op een afdeling of in een team zichtbaar te maken en de deelnemers in staat te stellen om plannen ter verbetering van de cliëntveiligheidscultuur te ontwikkelen.

Lees meer