Ethiek in de zorg

Het doel van deze training is om te leren morele keuzes te herkennen, in staat te zijn om ze te analyseren, oplossingen te bedenken en ze uit te voeren. Dit geldt zowel voor het werk met cliënten als in de relatie tot de organisatie waar men werkzaam is.

Doelgroep
Uitvoerende professionals en teams in de gezondheidszorg, intra – en extramuraal, zoals groepsbegeleiders, ambulante begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen,  gedragswetenschappers en psychologen.

Werkwijze
De training bestaat uit vier sessies; twee hele dagen (2 x 8 uur) en twee dagdelen (2 x 4 uur).  Voorafgaande aan iedere sessie wordt men gevraagd literatuur te lezen en voorbereidingsopdrachten te maken. Na iedere sessie zullen de deelnemers een verwerkingsopdracht meekrijgen. De voorbereidingsopdrachten vereisen afhankelijk van de deelnemer ongeveer 12 uur in totaal. De verwerkingsopdrachten vereisen ongeveer 16 uur in totaal. In de periodes tussen de sessies worden de deelnemers gevraagd om via de app van Microtraining theoretische vragen te beantwoorden om op deze manier de theorie te borgen.

Basistraining (25,5 SKJ punten)

Module 1 Ontdek de ethiek in jezelf
In deze module staan de persoonlijke opvattingen van zorgverleners centraal. De eigen ervaringen en overtuigingen worden onderzocht en gedeeld. Hiernaast is er aandacht voor de visievorming als het gaat om wat men in de zorg als goed beschouwt.

Module 2 Zorgethiek in theorie en praktijk
Deze module betreft de zorgethiek en het herkennen van de elementen die in het eigen werk van belang zijn voor de waardevolle kant van het werk.

Verdiepingstraining (36,5 SKJ punten)

Module 1 Aan de slag met ethiek in de zorg
Tijdens de derde module wordt aandacht gegeven aan de morele dilemma’s die men tegenkomt in de praktijk. Daarnaast worden de deelnemers toegerust met technieken en hulpmiddelen om hierop te reflecteren en de dilemma’s bespreekbaar te maken.

Module 2 Beroepscode
In de vierde module leren de deelnemers beroepspraktijk te zien vanuit de beroepscode en op welke wijze de organisatie de aandacht voor ethiek kan borgen in de dagelijkse praktijk.

* in samenwerking met Allargando, www.allargando.nl

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.