Herstel-Programma

Een (HER)STEL-traject is een combinatie van persoonlijke coaching, gedragstraining en lichaamsbeweging, om balans te vinden en het proces van natuurlijk ontwikkeling weer te hertstellen. Beweging, ervaringsleren en zelfonderzoek vormen de basis van dit traject.

Doel
Het doel van de training is het voorkomen of herstellen van een burnout, reduceren van spannings- en stressklachten en het vinden van balans middels beweging, ervaringsleren en zelfonderzoek.

Doelgroep
Voor mensen die te maken hebben met burn-out en/ of spannings- en stressklachten.

Werkwijze
Een goede aanpak vraagt een persoonlijk en op maat gemaakt programma. Het (HER)STEL-programma biedt een op maat samengesteld programma, gebaseerd op wat werkt. Aan de hand van een aantal vaste onderwerpen en basisprincipes wordt in een programma van 12 weken bekeken wat er te (HER)STELLEN valt. Het is niet aan ons om te bepalen wat dat moet zijn of wat daar voor nodig is. Het (HER)STELLEN is ook niet iets wat gebeurd of wat ontstaat. (HER)stellen DOE je zelf. Het is dus aan de deelnemer van het traject om te (HER)STELLEN, onder goede begeleiding en coaching, gaat dat sneller. Het programma bestaat uit een kennismaking en drie deeltrajecten.

Kennismaking: Wij beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we kijken naar wie jij bent, waar jouw vragen liggen en of wij je daarbij kunnen helpen. Een goede coach maakt de juiste inschatting van wat jij op dat moment nodig hebt. Je ontvangt een voorstel voor een programma en wij sturen je een offerte.

Voortraject: Het voortraject bestaat uit 1 tot 4 weken met minimaal twee contactmomenten per week. De duur van het voortraject hangt af van de klachten en in hoeverre spanning, angst en depressie een beperkende rol spelen. Bij heftige spanningsklachten zal het voortraject maximaal 4 weken duren. Bij matige klachten en preventieve trajecten neemt het voortraject 1 week in beslag. Het voortraject dient om te wennen aan de coach, de manier van werken, de oefeningen en bewegen in de natuur en om het lichaam voldoende vrij te maken van beperkende gevoelens en gedachten. Zo ontstaat er ruimte voor open ervaringen en reflectie. Noodzakelijk om te kunnen HERSTELLEN.

Basistraject: Het basistraject kan worden ingezet bij zowel persoonlijk ontwikkeltrajecten als bij preventieve en curatieve-trajecten bij burn-out. Het basistraject bestaat uit 12 weken en 10 bijeenkomsten. Tijdens de 10 bijeenkomsten staan de volgende basisprincipes centraal:

  1. Eigenwaarde en grenzen
  2. Kracht van de wil
  3. Actief en gezond lichaam
  4. Innerlijk rust
  5. Gevoel vertrouwen
  6. Omgaan met emoties en angst
  7. Overtuiging en acceptatie
  8. Positief leven

Per week staat steeds één principe centraal. Er zijn twee weken beschikbaar om extra aandacht aan een principe te besteden, indien nodig. De acht principes vormen het hart van de (HER)STEL aanpak. Per principe krijgen deelnemers actieve leerervaringen, reflectievragen, theorie en onderzoek, oefeningen en schema’s aangereikt.

Nazorgtraject: Een nazorg traject kan worden ingezet om het re-integratieproces te ondersteunen of het (HER)STEL-proces te versterken. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak kan aanvullende coaching worden ingezet. Nazorg kan per bijeenkomst worden ingezet en wordt in overleg met de deelnemer en (eventueel) betrokken partijen overeengekomen. Ook de inhoud van de nazorg wordt om maat samengesteld en hangt af van de doorlopen traject.

* in samenwerking met So I Am , www.soiamcoaching.nl

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.