HKZ-persoonscertificering

Het doel van deze training is om de Zzp’ers die werkzaam zijn in zorg en welzijn voor te bereiden om op eigen kracht het HKZ certificaat te behalen. Hierbij is onderscheid te maken in twee varianten, namelijk; Basismodule en Basismodule Plus.

HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm/certificatieschema, ontwikkeld gericht op het bereiken en behouden van een hoge kwaliteit van dienstverlening. In het norm/certificatieschema is tevens vastgelegd dat via een assessment wordt getoetst of een Zzp ‘er aan de HKZ-norm voldoet. Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld. Maar de verwachting is dat samenwerkende Zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk voor Zzp’ers als eis gaan hanteren in de toekomst.

Het HKZ-keurmerk is een onafhankelijke toets van de kwaliteit van de dienstverlening van de Zzp’er en vormt zodoende een formele bevestiging daarvan richting zijn of haar opdrachtgevers. Het persoonsgebonden keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar met vermelding in het HKZ-register voor Zzp’ers in zorg en welzijn, dat publiekelijk toegankelijk is.

Doelgroep
Het HKZ-keurmerk is bedoeld voor de Zzp’ers in zorg en welzijn zoals; verpleegkundigen, verzorgenden en (ambulante) begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg.

Werkwijze
Tijdens het traject worden de Zzp’ers middels training en begeleiding voorbereid om op eigen kracht het HKZ certificaat te behalen waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van het keurmerk op het gebied van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan Zzp’ers dienen te voldoen. Met het keurmerk kunnen ze aantonen dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

Basismodule
De Basismodule bestaat uit een theoriegedeelte over kwaliteitsmanagement en wordt aangeboden door een leer-app (4-6 uur zelfstudie) die het liefst voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst wordt afgerond. In de plenaire bijeenkomst van minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers krijgt men handvaten om de theorie toe te passen in de praktijk.

Basismodule Plus
De Basismodule Plus omvat naast de genoemde basismodule een individueel gedeelte, waarin men begeleiding en ondersteuning op maat krijgt om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het assessment en het HKZ certificaat te behalen.

* in samenwerking met Allargando, www.allargando.nl

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.