HouVast

Het doel van HouVast is om de deelnemers op te leiden om in staat te zijn langdurige ondersteuning te bieden aan gezinnen, van ouder(s) met een LVB, zodat de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen op lange termijn gewaarborgd kunnen worden. Hierdoor kan een ondertoezichtstelling (OTS) worden voorkomen óf de duur ervan verkort worden. Het dure en dwingende gedwongen hulpverleningskader is daardoor minder nodig. HouVast beoogt te voorkomen dat er (opnieuw) problemen ontstaan in deze gezinnen waardoor een (nieuwe) melding bij de Raad voor de Kinderbescherming moet worden gedaan en er mogelijk (opnieuw) een OTS moet worden ingezet.

Doelgroep
HouVast is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen waarvan ouder(s) met een LVB met ten minste één thuiswonend kind. Er is daarbij sprake van (dreigende) opvoed- en opgroeiproblemen.

Werkwijze
HouVast is een breed programma en bestaat uit twee elkaar aanvullende onderdelen: HouVast-i als interventie en HouVast-w als waakvlamfunctie.

HouVast-i is een intensieve vorm van ambulante gezinsbegeleiding. Er wordt een half jaar lang (met maximaal een half jaar verlenging) gemiddeld ruim 3 uur per week gewerkt met het gezin aan doelen om te zorgen dat de opvoeding ‘goed genoeg’ is. Het netwerk wordt versterkt, de opvoedvaardigheden van het gezin worden verbeterd en het vragen van hulp door het gezin wordt bevorderd. Na een half jaar (of maximaal na een jaar) wordt HouVast-i afgesloten en kan als dat nodig is de waakvlamfunctie worden ingezet.

HouVast-w is een minder intensieve vorm van ambulante gezinsondersteuning. In aansluiting op HouVast-i wordt 1 tot 1,5 uur per week met het gezin samengewerkt om te zorgen dat het goed blijft gaan. Er vindt ondersteuning plaats van het netwerk en de zorg wordt gecoördineerd waar dat nodig is. Het gezin wordt gestimuleerd om te blijven doen wat ze geleerd hebben en de HouVast-werker houdt een vinger aan de pols rondom veiligheid en ‘goed genoeg’. Als de zorgen toenemen dan kan opnieuw opgeschaald worden naar het intensievere HouVast-i.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.