Nieuw Perspectief bij Terugkeer (train de trainer)

Deze training heeft als doel om de professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en justitie op te leiden tot trainer Nieuw Perspectief bij Terugkeer (NPT), zodat ze in staat zijn om deze individuele training op maat te kunnen verzorgen.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn, onderwijs of bij de justitie.

Werkwijze
Tijdens deze training worden de deelnemers opgeleid om een erkende individuele training Nieuw Perspectief bij Terugkeer (NPT) op maat te verzorgen en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van intensieve begeleiding van jongeren uit een justitiële jeugdinrichting of uit een instelling voor gesloten jeugdzorg /jeugdzorgplus.

Na het afronden van deze training is de deelnemer in staat om substantiële afname van het risico op recidive bij cliënten te bereiken en ze hulp te bieden na vrijheidsbeneming. Het programma werkt toe aan de verbetering of aanpassing van alle omstandigheden die het risico op delinquent gedrag verhogen, zoals het verkrijgen en behouden van huisvesting en werk of opleiding en van een, waar nodig professioneel, ondersteunend netwerk. Het programma begint bij voorkeur al als de jongere nog vastzit en altijd in nauwe samenwerking met het netwerk.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.