Veiligheidscultuur in de zorg

Het doel van deze training is om de veiligheidscultuur op een afdeling of in een team zichtbaar te maken en de deelnemers in staat te stellen om plannen ter verbetering van de cliëntveiligheidscultuur te ontwikkelen.

Doelgroep
Zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en verandering van veiligheidscultuur, zoals jeugdzorgwerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, gezondheids- en veiligheidsmanagers, teamleiders, ect.

Werkwijze
In deze training staat het stimuleren en creëren van veranderingsbereidheid centraal dat middels dialoog in twee sessies plaats vindt. De eerste sessie is een hele dag (8 uur) en de tweede een dagdeel (4 uur). Het huiswerk zal minimaal 4 uur in beslag nemen per deelnemer.

In de eerste sessie is er o.a. aandacht voor; verandering van veiligheidscultuur, bewustwording van het begrip cliëntveiligheidscultuur, het meten van cliëntveiligheidscultuur op een afdeling of een team, het inventariseren van sterke en zwakke punten eigen veiligheidscultuur, het bepalen van de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten en het uitwerken van een actieplan.

De tweede  sessie is er o.a. aandacht voor; het betrekken van leiderschap bij cultuurverandering, presentatie van de actieplannen, het ontwikkelen van een op maat gemaakt plan voor culturele verandering en de implementatie van het plan in de praktijk.

* in samenwerking met Allargando, www.allargando.nl

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.