Cognitieve- en sociale vaardigheden Plus

De training Cognitieve- en Sociale vaardigheden Plus is een individuele training voor jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de training is om deze deelnemers probleemoplossende- en sociale vaardigheden aan te leren, zodat ze adequaat kunnen handelen in sociale situaties en het doen toenemen van zelfvertrouwen.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die problemen ervaren op één of meer leefgebieden.

Methodiek
De training Cognitieve- en Sociale vaardigheden Plus is gestoeld op het sociaal informatieverwerkingsmodel van Crick en Dodge (1994). Dit model bestaat uit zes stappen: waarnemen, interpreteren, doelen stellen, oplossingen bedenken, kiezen van de oplossing en het uitvoeren van de oplossing. Bij mensen met een LVB verloopt deze sociale informatieverwerking anders dan bij mensen zonder een LVBwaardoor zij meer problemen hebben in sociale situaties. Ze nemen meer negatieve informatie waar en beschikken over minder assertieve maar meer submissieve en agressieve probleemoplossende vaardigheden. Ook worden ze eerder slachtoffer van bijvoorbeeld antisociaal gedrag, maar laten zelf ook vaker antisociaal gedrag zien.

Werkwijze
Door de individuele karakter van de training is het aanbod volledig op maat. Dit geldt naast de inhoud ook voor de duur en de intensiteit van de training. De trainingen hebben stuk voor stuk een actief en praktisch karakter; er hangt vooral een ‘doe’ sfeer in plaats van een ‘praat’ sfeer. Nieuw gedrag wordt aangeleerd en geoefend en er wordt een directe link gelegd van de aangeboden kennis en vaardigheden naar het alledaagse leven van de deelnemer.

De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van het kennismaken en het informatie verzamelen. In de derde bijeenkomst stelt de vaardigheidstrainer samen met de deelnemer een voorlopig trainingsplan op. In de bijeenkomsten erna zullen onderwerpen en doelen vanuit dit trainingsplan worden getraind aan de hand van evidence based trainingstechnieken. Na elke bijeenkomst krijgt de deelnemer een opdracht mee naar om het geleerde ook in de praktijk te kunnen toepassen (generalisatie).

De deelnemers worden op actieve wijze getraind informatie op een effectieve manier te verwerken en op een adequate (assertieve) manier te reageren. Eerst denken dan doen is daarbij een centraal thema. De betrokkenheid van belangrijke personen uit het netwerk is essentieel om de deelnemers te ondersteunen het geleerde in praktijk te brengen.

De laatste bijeenkomst staat in de teken van de evaluatie van de getrainde vaardigheden en hoe de deelnemer het geleerde kan borgen voor de toekomst. Het is wenselijk dat de sleutelfiguren bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. De deelnemer ontvangt na afloop van de training een certificaat en een tegoedbon. Deze tegoedbon geeft recht op één extra bijeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer nog iets met de trainer wil bespreken.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.