Denk & Doe Cool

Het doel van deze training is het beheersen van boosheid en aanleren van technieken en strategieën om met boosheid om te gaan. De training is gebaseerd op effectief bewezen interventies voor jongeren met externaliserende gedragsproblemen en richt zich onder andere op boosheidscontrole en sociaal probleem oplossen.

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar waarbij sprake is van problemen op het gebied van agressieregulatie.

Werkwijze
De methodiek bestaat uit twee modules van ieder vijf wekelijkse bijeenkomsten (10 in totaal) van 45 minuten en is gericht op het aanleren van cognitieve en gedragsmatige vaardigheden om met gevoelens van boosheid om te gaan.

De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van het kennismaken en het informatie verzamelen. In de bijeenkomsten erna zullen onderwerpen en doelen worden getraind aan de hand van evidence based trainingstechnieken. Na elke bijeenkomst krijgt de jongere een opdracht mee naar om het geleerde ook in de praktijk te kunnen toepassen (generalisatie).  Het netwerk wordt zo veel mogelijk betrokken bij de training.

De laatste bijeenkomst staat in de teken van de evaluatie van de getrainde vaardigheden en hoe de jongere het geleerde kan borgen voor de toekomst. Het is wenselijk dat de sleutelfiguren bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. De jongere ontvangt na afloop van de training een certificaat en een tegoedbon. Deze tegoedbon geeft recht op één extra bijeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer nog iets met de trainer wil bespreken.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.