Emotieregulatie

Het doel van de training is om de deelnemers te leren hun emoties en gedrag onder controle te krijgen. Aan het einde van de training zijn ze in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en bezitten ze cognitieve- en sociale vaardigheden om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen die moeite hebben om hun emoties en gedrag onder controle te krijgen. Dit zorgt ervoor dat er problemen kunnen ontstaan op één of meer leefgebieden.

Methodiek
De training is gebaseerd op leertheoretische en cognitief-gedragstherapeutische technieken en inzichten. De training bestaat uit twee onderdelen:

  • Sociale vaardigheden

In deze module staan de gedragsmatige aspecten van emotieregulatie centraal. Middels cognitief-gedragstherapeutische technieken (waaronder mondeling, instructie, oefening en feedback) worden de deelnemers getraind in een tiental sociale vaardigheden.

  • Emotiecontrole

Dit onderdeel is gericht op de emotionele component van het gedrag en richt zich op de gedachten en gevoelens van de deelnemer. De deelnemer leert zelfcontrolemechanismen die helpen meer controle te krijgen over hun emoties. De deelnemer leert bij zichzelf de (heftige) emoties te signaleren en te reguleren wat een positief effect heeft op het gedrag en zelfvertrouwen.

Werkwijze
De training Emotieregulatie bestaat uit 16 bijeenkomsten, allen van 1,5 uur. Er wordt wekelijks getraind, waarbij het netwerk zo veel mogelijk betrokken wordt bij de training. Dit kan betekenen dat de naasten van de deelnemer voor één of meerdere bijeenkomsten worden uitgenodigd.

De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van het kennismaken en het informatie verzamelen. In de bijeenkomsten erna zullen onderwerpen en doelen worden getraind aan de hand van evidence based trainingstechnieken. Na elke bijeenkomst krijgt de deelnemer een opdracht mee naar om het geleerde ook in de praktijk te kunnen toepassen (generalisatie).  Het netwerk wordt zo veel mogelijk betrokken bij de training. Dit kan betekenen dat deze voor één of meerdere bijeenkomsten worden uitnodigen om met onderwerpen te trainen die te maken hebben met de problemen met de deelnemer.

De laatste bijeenkomst staat in de teken van de evaluatie van de getrainde vaardigheden en hoe de deelnemer het geleerde kan borgen voor de toekomst. Het is wenselijk dat de sleutelfiguren bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. De deelnemer ontvangt na afloop van de training een certificaat en een tegoedbon. Deze tegoedbon geeft recht op één extra bijeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer nog iets met de trainer wil bespreken.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.