Nieuw Perspectief bij Terugkeer (NPT)

Het doel van de training Nieuw Perspectief bij Terugkeer (NPT) is het bereiken van substantiële afname van het risico op recidive en biedt hulp voor jongeren na vrijheidsbeneming. NPT werkt op vrijwillige of gedwongen basis met jongeren van 16 tot en met 23 jaar van wie het delictgedrag samenhangt met antisociale denkpatronen, gedragsproblemen en vaardigheidstekorten.

De terugkeer van de jongere uit een justitiële jeugdinrichting of uit een instelling voor gesloten jeugdzorg /jeugdzorgplus wordt intensief begeleid. Het programma werkt daartoe aan de verbetering of aanpassing van alle omstandigheden die het risico op delinquent gedrag verhogen. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen en behouden van huisvesting en werk/opleiding en van een, waar nodig professioneel, ondersteunend netwerk.

In de training wordt daarnaast gewerkt aan verbetering van de delictgerelateerde factoren; gedrag, vaardigheden en denkpatronen. De deelnemer gaat aan de slag met vermindering van de impulsiviteit, veranderen van antisociale kernovertuigingen en het vergroten van probleemoplossende en sociale vaardigheden als basis voor gedragsverandering. Dit gebeurt in de eigen context van de jongere, altijd in nauwe samenwerking met het bestaande of nieuw opgebouwde sociaal netwerk, en bij voorkeur ook met ouders.

Doelgroep

Jongeren tussen 16 en 23 jaar (ook met licht verstandelijke beperking, LVB) met een recidiverisico en met en delictgerelateerde problemen op het gebied van vaardigheden, denkpatronen en gedrag.

Werkwijze
De jongere en zijn netwerkkrijgen gedurende een periode van 12 maanden intensieve begeleiding, waarbij er sociale- en cognitieve gedragsinterventies plaats vinden in de eigen context van de jongere. Het programma begint bij voorkeur al als de jongere nog vastzit, dit is echter niet noodzakelijk. Het gebeurt in de eigen context van de jongere, altijd in nauwe samenwerking met het netwerk.Het programma begint bij voorkeur al als de jongere nog vastzit, dit is echter niet noodzakelijk.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.