VLOT

Het doel van deze training is aanleren van sociale- en probleemoplossingsvaardigheden, het vergroten van de motivatie en zelfredzaamheid.

Doelgroep
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ 50-85) van 12 t/m 23 jaar die problemen ondervinden op één of meerdere leefgebieden.

Werkwijze
Elke training wordt passend gemaakt door gebruik te maken van modules die aansluiten bij de jongere. Voorbeelden van modules zijn onder andere: Stop-Denk-Doen, boosheidcontrole, zelfvertrouwen, groepsdruk, toekomst, emoties, ect.

Per jongere wordt gekeken hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn, dit kan variëren van 8 tot en met 24 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. De bijeenkomsten worden zo praktisch mogelijk ingevuld door vooral te oefenen. Een belangrijk onderdeel in de training is het betrekken van het netwerk. In de training wordt een duidelijk plan gemaakt met het netwerk met als doel dat zij als ondersteuning fungeren na het afronden van de training.

De jongere ontvangt na afloop van de training een certificaat en een tegoedbon. Deze tegoedbon geeft recht op één extra bijeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer nog iets met de trainer wil bespreken.

Wil jij aan jezelf werken? Samen gaan we op zoek naar jouw persoonlijke ontwikkeling.