Sad teenager boy worried inside a car

Agressie Controle

Het doel van de workshop Agressie Controle is het leren herkennen van frustratie en boosheid, deze onder controle kunnen houden en de situatie oplossen door er op een pro-sociale manier mee om te gaan. Deelnemers hebben aan het einde van de workshop beter zicht op hoe ze boosheid kunnen beheersen, alternatieve oplossingen kunnen bedenken en deze ook kunnen toepassen in lastige situaties.

Doelgroep
Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

 

Werkwijze
De methodiek is gebaseerd de ‘Washington State Aggression Replacement Training’ (WSART), welke gebruik maakt van leertheoretische en cognitief-gedragstherapeutische technieken en inzichten. Deze bestaat uit drie onderdelen:

  1. Sociale vaardigheden

In dit onderdeel staan de gedragsmatige aspecten van agressief gedrag centraal. Middels cognitief-gedragstherapeutische technieken krijgen de deelnemers zicht op hun sociale vaardigheden, waardoor zij adequater kunnen reageren op situaties die veelal aanleiding zijn tot agressief gedrag.

 

  1. Zelfcontrole

Dit onderdeel is gericht op de emotionele component van het gedrag en richt zich op de gedachten en gevoelens die vooraf gaan aan agressief gedrag. De deelnemers leren zelfcontrolemechanismen die helpen meer controle te krijgen op hun reactie in situaties die tot agressie kunnen leiden.

 

  1. Moreel redeneren

Dit onderdeel stimuleert de ontwikkeling van de morele denkwijze in lastige sociale situaties. De deelnemers leert morele afwegingen te maken in de keuze van zijn gedrag en bespreekt morele dilemma’s met de groep. Speciale aandacht is er voor het herkennen van denkfouten bij de deelnemers met betrekking tot empathie. Denkfouten zijn verdraaiingen van de werkelijkheid of een mening die geen rekening houdt met anderen.

Meer informatie?