Two young girl friends having fun and smiling

Emotieregulatie

Het doel van de workshop Emotieregulatie is om de deelnemers te leren hun emoties en gedrag onder controle te krijgen en te houden. Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers zicht gekregen op welke manier ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag en hoe ze hun vaardigheden kunnen inzetten om deze verantwoordelijkheid te dragen.

Doelgroep
Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

 

Werkwijze

De workshop is gebaseerd op leertheoretische en cognitief-gedragstherapeutische technieken en inzichten. De workshop bestaat uit twee onderdelen:

  1. Sociale vaardigheden

In dit onderdeel staan de gedragsmatige aspecten van emotieregulatue centraal. Middels cognitief-gedragstherapeutische technieken krijgen de deelnemers zicht op hun sociale vaardigheden en op welke wijze ze kunnen toepassen. gedrag.

2. Emotiecontrole

Dit onderdeel is gericht op de emotionele component van het gedrag en richt zich op de gedachten en gevoelens van de deelnemers. De deelnemers leren over zelfcontrolemechanismen die helpen meer controle te krijgen over hun emoties. De deelnemers leren ook hoe ze bij zichzelf de (heftige) emoties kunnen signaleren en reguleren. Dit heeft een positief effect heeft op hun gedrag, welzijn en zelfvertrouwen.

Meer informatie?