professionals

Workshops

De TOP Groep is een landelijk opererend bureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van diverse diensten in de welzijnswereld, de zorg en het onderwijs. In onze begeleiding, training en scholing staan niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun begeleiders/leerkrachten centraal.

Wij zijn sinds augustus 2004 actief, hebben 100 specialisten in ons bestand en ons hoofdkantoor is gevestigd in Zevenaar. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, diverse gemeentes, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en particulieren.

De werkwijze van de TOP Groep kenmerkt zich door een kritische houding ten opzichte van haar eigen optreden. De TOP Groep heeft continue aandacht voor de kwaliteit van haar producten en er is speciale aandacht voor actuele ontwikkelingen en veranderingen. Diensten van de TOP Groep komen altijd in overleg met de opdrachtgever tot stand. Uitgangspunt is dat geen cliënt, deelnemer, instelling of school hetzelfde is. Hierdoor is ons aanbod altijd volledig op maat en voldoet het aan de wensen van onze opdrachtgevers.

Agressie Controle

Het doel van de workshop Agressie Controle is het leren herkennen van frustratie en boosheid, deze onder controle kunnen houden en de situatie oplossen door er op een pro-sociale manier mee om te gaan. Deelnemers hebben aan het einde van de workshop beter zicht op hoe ze boosheid kunnen beheersen, alternatieve oplossingen kunnen bedenken en deze ook kunnen toepassen in lastige situaties.

Lees meer
Mentale kracht

Tijdens de workshop Mentale kracht krijgen de deelnemers inzicht in hoe verandering werkt, en wat de werkzame elementen zijn bij het versterken van mentale kracht bij jongeren.

Lees meer
Emotieregulatie

Het doel van de workshop Emotieregulatie is om de deelnemers te leren hun emoties en gedrag onder controle te krijgen en te houden. Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers zicht gekregen op welke manier ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag en hoe ze hun vaardigheden kunnen inzetten om deze verantwoordelijkheid te dragen.

Lees meer
Social media

Het doel van deze workshop is om de deelnemers inzicht te geven op de effecten van social media op vriendschappen, zelfbeeld, gedrag en zelfvertrouwen. Daarnaast leren de deelnemers op welke wijze ze sociale vaardigheden en online gedrag aan elkaar kunnen koppelen en zichzelf online weerbaar kunnen maken.

 

Lees meer
Cognitieve- en sociale vaardigheden  

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers cognitieve- en sociale vaardigheden aan te leren en de reeds aanwezige kwaliteiten te versterken. Hierdoor neemt de zelfredzaamheid, prosociaal gedrag en het zelfvertrouwen van de deelnemers toe.

Lees meer
Meer informatie?